آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان
آدرس: تهران، تقاطع یوسف آباد و فتحی شقاقی جنب بانک سپه، ساختمان شماره 4

تلفن تماس: 02188107195