تهران درمان


مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل تهران از سال ۱۳۸۳ با مجوزرسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید. مؤسس این مرکز آقای شهرام شقایق کارشناس پرستاری می باشند ایشان یکی از چهره های شناخته شده درنزد پزشکان و پرستاران بیمارستانهای تهران می باشند. سابقه کاری طولانی در امور درمانی و مهارتهای زیاد در زمینه پرستاری سالمند، پرستاری کودک و خدمات درمانی، از نظر حرفه ایی ایشان را در جزء مؤفق ترین مدیران وبرخورداری از سجایای اخلاقی درارتباط با بیماران ، همکاران وخانواده های مددجویان ، ایشان را جزء معتمدترین مدیران مراکزارائه خدمات پرستاری شهر تهران قرارداده است.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...