شرکت حسابداری مشاورین تهران و شرکا


در راستای افزایش بهره وری و کمک به بازار کسب و کار کشور در زمینه افزایش رقابت پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی و به روز شدن علم مدیریت شرکت ها، تیمی مجرب متشکل از مشاوران با سابقه فعالیت در بازارهای بین المللی، تصمیم به ثبت این شرکت نمودند. هدف اصلی مشاورین تهران و شرکا رشد و تعالی مشتریان در چارچوب همکاری بلند مدت می باشد و در این راستا سرویس های متنوع ما پاسخگوی تمامی نیازهای شرکتها در همه شرایط از قبیل نحوه مواجهه با بحرانها، برنامه ریزی در شرایط بازار رقابتی، سرمایه گذاری برای رشد شرکت، تدوین استراتژی و برنامه ریزی راهبردی، انجام مطالعات بازار جهت توسعه سبد محصولات و یا هنگام ورود به جغرافیای جدید.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...