تراز محاسب کیان


خدمات کارشناسان و مشاوران ترازمحاسب کیان: – مشاوره کاملا تخصصی با توجه به شرایط شرکت. – ارائه روشهای تخصصی حسابداری با توجه به وضعیت شرکت. – عقد قرارداد در محل کار شما. -رفع مشکل مربوط به اصلاح و بستن حسابها – مکانیزه کردن سیستم (از روش دستی به مکانیزه) – شرکت در جلسات هیئت مدیره


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...