شرکت سمپاشی پگاه غرب تهران


شرکت پگاه با استفاده از سموم خارجی و ترکیبی تهیه شده توسط بایر آلمان از نوع نباتی حشرات را ریشه کن می کند . مزیت تیم ها : ریشه کن کردن انواع حشرات از قبیل مورچه ، مارمولک ، موریانه و ... با کادرهای مجرب و سموم خارجی تحت نظر مهندسین کشاورزی آماده رسیدگی به منازل ، اداره جات ، هتل ها و ... میباشد . و آمادگی خود را جهت ارائه تیمهای سمپاشی و ریشه کنی حشرات نظیر سوسک ، ساس ، موش و ... اعلام میدارد .


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...