سلامت اول


مرکز شبانه روزی ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل “سلامت اول” از سال 1390 فعالیت خود را در زمینه ارائه پرستار سالمند، خدمات درمانی، مراقبتی و توانبخشی در منزل با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه 2 تهران آغاز کرده است.طی سال های گذشته ما توانسته ایم به ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و رفاه خانواده ها کمک کنیم و آسودگی خاطر را برایشان به ارمغان بیاوریم. همچنین فرصتی فراهم آورده ایم تا بیش از سه هزار نفر از کادر درمانی و مراقبتی بتوانند مشغول به ارائه خدمات باشند. از ویژگی های مرکز سلامت اول اعزام نیروهای آموزش دیده، قابل اعتماد و با حسن انجام کار می باشد.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...