تک پارتشن شاددل


هدف تک پارتیشن شاددل اولا توليد كار و آموزش به نسل هاي بعدي براي ادامه اين كار و كسب روزي حلال بوده وهست. لكن در ادامه با توجه به استقبال مشتريان و اضافه شدن درخواست كارهاي متفاوت دكوراسيون داخلي و بازسازي ساختمان و پارتیشن اداری و تغييرات كلي تر تزئينات داخل وخارج ساختمان نسبت به ايجاد گروه هاي متخصص و جوان بهمراه استفاده از تجارب اساتيد فن و بزرگترهاو معماران و مهندسان اقدام شد.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...