امید ایران (غیردولتی - پسرانه)


ماتريس زندگي در پيش دبستان 1 و 2 اميدايران یکی از بهترین مراکز پیش دبستانی در کرج

1- فضاي فيزيكي مناسب ( اتاق بازي - اتاق قصه وقصه خواني - اتاق جستجو گفتگو و... با استفاده از روش مونته سوري )

2- كادر مجرب آشنا به فن آوري روز وروشهاي جديد

3- بستر سازي جهت شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان

4- فراهم آوردن محيطي مناسب براي دريافت آموزه هاي ديني و آشنايي با قرآن كريم

5- تأكيد برآموزش همه روزه زبان انگليسي ( زبان ترمي ودوزبانه )

6- تأكيد برآموزش مهارتهاي زندگي

*آموزش هنر انديشيدن

* تقويت روحيه پرسشگري

* برگزاري كارگاه هاي هنري

* تقويت تفكر خلاق

* فعاليتهاي مشاركتي

* پرورش رقابت سالم

* توانايي حل مسئله

7- آموزش تخصصي رايانه (ICDL ) و رباتيك 


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...