آموزشگاه رایانه کامپیوتر ICDL


در دومین دهه قرن۲۱ و دنیای معاصر، شیوه های زندگی، کار، تفریح و تعامل اجتماعی در حال تغییرند. در شرایط جدید انسان ها برای زندگی خود ابزار جدیدی را فراهم کرده اند. تکنولوژی های جدید سبب از بین رفتن فاصله مکانی وافزایش بی سابقه توان انسان ها برای مراوده با یکدیگر شده است. انسان امروزی با کمک ابزارهای ارتباطی و بالا بردن مهارت های آنلاین بهره گیری از اینترنت توانسته است، گروه ها و جماعت های دور از هم، اما در دسترس را خلق کند.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...