نگین پاکان امیر


این شرکت از ابتدای تاسیس در پی ایجاد شعب مختلف برای پوشش خدمات خود از جمله خدمات نظافت منزل در سراسر تهران بوده و امروز این امر محقق شده است . نگین پاکان امیر گزینش نیروهای نظافتچی خود را بیشتر بر اساس موقعیت مکانی آنها در شعب خود انتخاب نموده است.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...