کلینیک تخصصی پوست و موی مُدرن


تیم تخصصی کلینیک مُدرن مسیر خود را با هدف گام نهادن در راهی منتج به ارائه خدماتی مُدرن در عرصه پوست، کاشت مو و کاشت ابرو زیبایی آغاز کرده است و هموارهد تلاش تیم متخصصین وپزشکی این مجموعه آشتی دادن دانش پزشکی با آخرین دستاوردهای مهندسین پزشکی بوده است.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...