مهرگان


شرکت خدماتی مهرگان با شماره ثبت ۵۱۶۱۵۴ در سال ۱۳۹۲ تاسیس و با داشتن ۱۴۰۰۰ اشتراک و انجام تعداد زیادی کارهای کنتوراتی و قراردادی به خدمت رسانی ادامه می دهد. این شرکت دارای ۴ شعبه در شمال، شرق، غرب، مرکز تهران می باشد که پس از تماس شما عزیزان از نزدیکترین محل نیروی حرفه ای آقا و خانم را برای شما ارسال می نماید.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...