دکتر محراب مرزبان


نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی جراحان قلب ایران

دکتر محراب مرزبان در سال 1345 در شهرستان ازنا در استان لرستان بدنیا آمد.ولی بعد با اسکان در شهرستان شیراز دوره دبستان را از سال 51 تا 56 و بعد دوره راهنمایی و سپس تا سال 1363 دوره دبیرستان را در دبیرستان عدالت شیراز گذراند. در سال 1370 فارغ التحصبل شد و دوره جراحی عمومی را از سال 70 تا 74 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز گذراند.

با رتبه اول بورد تخصصی جراحی عمومی را دریافت نمود و در سال های 74 تا 75 دوره فلوشیپ پیوند کلیه را در دانشگاه شیراز گذراند. در سال 1376 با رتبه اول وارد دوره فوق تخصصی جراحی قلب در دانشگاه تهران شد و در سال 1379 با رتبه اول بورد تخصصی جراحی قلب را دریافت نمود و سپس یک دوره تکمیلی را بین سال های 79 تا 80 در دانشگاه تگزاس امریکا گذراند. ایشان در حال حاضر در گروه جراحی (فوق تخصص جراحی قلب) در مرکز قلب تهران به عنوان هیئت علمی و با مرتبه استادیاری در حال فعالیت است.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...