آموزشگاه زبان سفیر مهر


نخستین ارائه دهنده سیستم آموزشی ترکیبی حضوری آنالین

برگزاری کالسهای کم جمعیت با محدودیت تعداد دانشجویان

کنترل مداوم کیفیت آموزشی در طول ترم توسط مدیران آموزشی واحدها

اعطای گواهینامه معتبر

امکان استخدام فارغ التحصیالن مقطع پیشرفته جهت تدریس

امکان تعیین سطح ،ثبت نام و پرداخت آنالین

برگزاری آزمون های منظم و اعالم نمرات به صورت آنالین

بهره گیری از کادر علمی متخصص

بهره مندی از مکان و محیط آموزشی مناسب


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...