آکادمی زبان اکسیر


شاید اکسیر تنها مرکزی باشد که با ترکیب چندین عنصر، کیفیت آموزش را پس از دهه ها در ایران بالا برد. اکسیر یعنی ترکیب هنر، عشق و آموزش. اکسیر، با شعار “سبکِ زندگی“، عنوان آکادمی را برای خود انتخاب کرده است چرا که عمیقا بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف متمرکز بوده و این کار به جز با ایجاد یک سبک زندگی اصولی امکان پذیر نیست. صرف تشکیل چند کلاس زبان، با حضور اساتید زبان و تعدادی زبان آموز، عنوان یک مجموعه بیشتر از آموزشگاه زبان، یا محلی برای آموزش نیست.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...