دکتر رضا سنجری


جراحی دیسک کمر انجام عمل جراحی جابجایی مهره ، جراحی پیچیده ستون فقرات ( گردن ، پشتی ، کمر ) جراحی تومور های ستون فقرات جراحی تومورهای مغزی جراحی خونریزی های مغزی جراحی آنوریسم مغزی جراحی قاعده جمجمه جراحی AVM مغزی درمان انواع سر درد جراحی سندرم تونل کارپال
بخش جراحی بیمارستان تخصصی تندیس, با نه اتاق عمل در سه بخش‌‌ ایجاد شده است. هر بخش آن شامل سه اتاق عمل در طبقه پنجم و سوم واقع شده که به آخرین تکنولوژی دستگاه‌های بیهوشی و تجیهزات ویزه جراحی‌های تخصصی مجهز هستند.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...