دکتر محبوبه مأموریان اصفهانی


دکتر محبوبه مأموریان اصفهانی متخصص زنان و زایمان فارغ التحصیل پزشکی عمومی و تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای گواهینامه لاپاراسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران خانم دکتر مأموریان اصفهانی مدتی در پردیس علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تدریس نموده اند. تا به امروز ۴۰۰۰ کودک با دستان پر مهر ایشان به دنیا آمده اند.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...