دکتر محمدرضا ترحمی


 

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه اول آزمون پیش کارورزی در دکترای عمومی رتبه اول آزمون پذیرش دستیار تخصصی در رشته جراحی عمومی رتبه اول آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی رتبه اول آزمون دانشنامه فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی

 


تماس با ما

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

نمونه کار جراحی بینی دکتر محمدرضا ترحمی

ارسال نظر

Loading...