دکتر فرزاد پناهی


دکتر فرزاد پناهی دارای بورد تخصصی جراحی عمومی با گرایش زیبایی
با بیش از 20 سال تجربه و با دستانی هنرمند و اندیشه ای پویا در پیکرتراشی مدرن و جراحی پستان با استعانت از خداوند خالق زیبایی ها
این موهبت الهی را به شما هدیه می نماید.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...