دکتر مهدی تقدیری


پزشکی عمومی۱۳۷۹ تا۱۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص رادیولوژی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران

فلوشیپ بیماری های پستان ۱۳۹۴-۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران

سونوگرافی تخصصی پستان ،الاستوگرافی،بیوپسی تحت هدایت سونوگرافی و ماموگرافی(استرئو تاکسی) وایر گذاری و مارکر گذاری

بیوپسی کبد، کلیه،تیروئید و نسج نرم( تحت بیهوشی در موارد لازم)

تنها مرکز مجهز به وکیوم بیوپسی در سطح استان

ماموگرافی و پانورکس فول دیجیتال

رادیولوژی رنگی دیجیتال

سونوگرافی ۳بعدی و ۴ بعدی ،

سونوگرافی داپلر(رنگی)

عکس رنگی رحم( هیسترو سالپنگو گرافی)( تحت بیهوشی در مورد لزوم)


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...