مؤسسه دادیس


از مشاوره مالیاتی انتظار می‌رود علاوه بر آگاهی از متن صریح قوانین مالیات مستقیم و غیرمستقیم، به آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آرای شورا و تفسیر حقوقی هریک نیز واقف باشد. از نظر مؤسسه دادیس، مشاوره مالیاتی باید با وکلای پایه یک دادگستری به طور پیوسته در تعامل باشد تا با توجه به مبنا و ریشه تبیین قوانینِ نشئت‌گرفته از قانون مدنی، دادرسی و تجارت، بتواند لایحه دفاعیه مالیاتی مدون و جامع تنظیم کند و در صورت نیاز به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تقدیم نماید. شایان ذکر است، یک مشاور مالیاتی افزون بر موارد گفته‌شده، باید بر سایر قوانین موضوعه، از جمله قانون بودجه، قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ششم که جاری است، قانون رفع موانع تولید و قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین مربوطه به طور کامل اشراف داشته باشد تا بتواند کارفرما را با توجه به نحوه ارجحیت و اولویت قوانین، به طور کامل هدایت کند.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...