سالن زیبایی بورگ


خانم هنگامه رویین تن مالک و موسس برند بورگ گرند مستر افتخـاری آکـادمی AS ، مـدرس بیش از ۱۰۰ هـنرجو در  و همچنین داور مسـابقات بین المللی آایش میکاپ و دائم در ایران و ترکیـه هسـتند. بیش از ۷ سـال اسـت کـه بـه صـورت تخصصی در حوزه زیبایی فعالیت می کنند و کامل ترین خدمات آرایش دائم در مجموعه ایشـان بـه زیباجویـان ارائه می شود. خانم رویین تن بنیان گذار اولین و برترین مرکز تخصصی زیبایی در شهر پردیس تهران هستند. شروع این مسیر برای خانم هنگامه رویین از سن ۲۶سالگی اتفاق افتاد که با اسـتمرار زیـاد همچـنین تـاثیر خـانواده بـه خصوص مادر ایشان و همسرشان به وقوع پیوست. نظم و یادگیری از کودکی از مشخصـات مثبت ایشـان بـوده کـه متاثر از تربیت خانوادگی بود که باعث تلاش و استمرار بسیار و علاقه به یادگیری را در ایشان تقویت کردنـد و حـتی بـا وجود موانع زیاد و شکست ها این مسیر را ادامه دادند. زمانی که این حرفه را پیگیر شدند در ایران هنوز این تخصص ها و سالن داری به این صورتی که اکنون می‌بینیم شناخته شده نبود. از همـان ابتـدا رشـته هـای متنـوعی در رشـته آرایش و پـیرایش رو گذراندند و در کنارش در فضای مجازی و به صورت آنالین آموزش های بسیاری را دنبـال کردنـد. بـه طـور تصـادفی از طریق یک فروشنده لوازم با مبحث آرایش و زیبایی آشنا شدند و این تخصص به صورت جدی به عنوان هدف اصلیشان قــرار گرفت. الویت اصلی در این مسیر پیگیری زیاد، تمرین و شرکت در دوره های مختلف و متمرکز بودن بر یادگیری، بوده و صرفا برای کسب درآمد وارد این حوزه نشدند. تاکید ایشان و یکی از عوامل اصـلی رشـد بـه گفتـه خودشـان اسـتمرار و افزایش مهارت است” اگر هدف شما رسیدن به موفقیت است، باید در کسب مهارت، تجربه و یادگیری غوطه ور شـوید. از شکسـت هـا و موانع نترسید، از آنها تجربه کسب کنید و اجازه ندهید مانعی شما را از ادامه مسیر منصرف کند. قطعـا مشـتری ناراضـی خواهید داشت، حتما به مواردی که اعتراض می شـود دقت کنیـد؛ این انتقادهـا می توانـد شـما را یـک پلـه بـه رشـد و موفقیت نزدیکتان کند. خصوصیات اخلاقی شما در مسیر موفقیتتان بسیار تاثیر گذار است” نکته ای که در سالن های زیبایی بورگ بسیار مورد توجه هست. چه برای هنرجویان و چه افرادی که به عنوان متخصص در این مرکز فعالیت دارند.

افرادی که در این مجموعه با ما همکاری دارند از فیلترهای مختلفی عبور می‌کنند و خانم رویین تن با حساسیت بسیار بالا در ابعاد مختلف افراد را آموزش می‌دهند و آن‌ها را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تایید می‌کنند. یکی از این استانداردهای موجود در این مرکز، رعایت نکات بهداشتی و رعایت پروتکل‌های تخصصی در این زمینه است. آرایشگران ملزم به استفاده از لوازم یک‌بار مصرف و یا ضد عفونی تمام دستگاه‌ها هستند. مورد دیگر رعایت مسائل اخلاقی و خصوصیات رفتاری مثبت در مجموعه است و همچنین نکته آخر و پر اهمیت، تخصص افراد در این حوزه است که بارها مورد سنجش قرار می‌گیرند و قبل از شروع به کار کردن حتما در دوره‌های تخصصی باید شرکت داشته باشند. سبک انجام کار در تمام شعب یکسان است و در مواردی که ریسک و خطری برای مشتریان وجود داشته باشد به هیچ وجه خدماتی انجام نمی‌شود و حتما تمامی موارد مهم قبل از انجام کار در اطلاعیه‌های مرتبط به خدمات به مراجعین انتقال داده می‌شود.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...