آوای تندرستی (سیمای آرامش پروشات)


آوای تندرستی با استفاده از کادری مجرب، آماده‌ی ارائه‌ی خدمات پرستاری من جمله پرستار سالمند ، پرستار کودک و خدمات مراقبت من جمله مراقبت از کودک ، مراقبت از سالمند و همچنین خدمات نگهداری مانند نگهداری از کودک ، نگهداری از سالمند را به عنوان بخشی از خدمات آوای تندرستی در برنامه‌ی خود دارد.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...