دانا محاسب فکور


شرکت حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی دانا محاسب فکور بطور ادواري به امور حسابداری و بازرسی قانونی شركتها اشتغال مي ورزد . به تدريج كارفرمايان مؤسسه گسترش يافته و در حال حاضر به بيش از 500 شركت بزرگ و کوچک ، خدمات حسابداری و حسابرسی ارائه مي شود. ضمناً این مؤسسه حسب تقاضای مشتریان نسبت به صدور گزارش های حسابداری و حسابرسی انگلیسی که مورد نیاز بانک های مستقر در خارج از کشور میباشد اقدام می نماید .


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...