آکادمی اسعدی


طی دو دهه افتخار این را داشته ام که در عرصه زیبایی و آموزشی فعالیت داشته و به بیش از سه هزار هنر جوی زیبا افرین و بانوان مستقل در این سرزمینم آموزشهای نوین زیبایی و کسب و کار را ارائه دهم .
بانوانی که هر کدام ملکه زیبایی محسوب میشوند بعضی از آنها تمام یا بخشی از بار زندگی را بر دوش می کشند .مفتخرم که به عنوان یک بانوی کار آفرین در این زمینه فعالیت داشته و دارم
بانوان زیبا افرین سرزمینم شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی فوق تخصصی این آکادمی به نتایج پایدار و قابل توجهی برسید .


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...