آروما چوب


مجموعه آروما چوب توسط محمد صادق گرجامی در سال 1390 شروع به فعالیت نموده .
در ابتدا در حوضه ساخت کابینت MDF و کمد دیواری وبا گذشت اندک زمانی زمینه فعالیت خودرا گسترش داده و هم اکنون مجموعه به گروه بزرگی که شامل کارخانه نجاری و تولید کابینت ،رنگکاری مصنوعات چوبی، گروه نصب ،دفتر طراحی و کادر حرفه ای آنالیز و مشاور تبدیل شده است.
گروه ما با متانت و صبر همواره سعی در جلب رضایت مشتریان گرامی خود که هم اکنون جزیی از خانواده آروما چوب شده اند داشته است.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...