خدمات امور مالیاتی امین حسابان


امین حسابان با مدیریت حکیمه امینیان با تجربه ۲۰ سال سابقه حسابداری و امور مالیاتی، با ارائه خدمات مشاوره و پیگیری امور مالیاتی، به افراد حقیقی و شرکتها کمک میکند تا اور مالیاتی و حسابداری خود را سریعتر و بهتر انجام دهند.

ارائه مشاوره مالیاتی برای مدیران و کارفرمایان
ارائه مشاوره در رابطه با پرونده های مالياتی اشخاص حقیقی و شرکتها
ارائه مشاوره در رابطه با معافيتهای مالياتی اشخاص حقیقی و شرکتها
ارائه مشاوره به شركتهای خارجی و شعب شرکتهای خارجی
ارائه مشاوره در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده
ارائه مشاوره مالیات بر مستغلات
ارائه مشاوره مالیات بر ارث
ارائه خدمات در زمینه انواع مالیات


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...